Info general

Rogaine
El Rogaine és una modalitat esportiva de les curses d’orientació en què els participants han de desplaçar-se a peu, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant  pels controls en un temps màxim i un ordre lliure.
No tots els controls valen els mateixos punts, això dependrà de la dificultat física i/o tècnica per trobar-los.

La cursa
Els
equips han d’aconseguir la màxima puntuació passant  pels controls en un temps màxim de 6 hores.
El  mapa,  amb tots els controls i  la seva puntuació dibuixada,  s’entrega als participants 15 minuts abans de la sortida.
El cronometratge es fa amb el sistema SportIdent.

Els controls
No hi ha recorreguts establerts, cada equip decideix l’ordre de pas pels controls. 
Hi haurà un total d'entre 30 i 45 controls.
Els participants han de passar per aquests punts seguint la ruta que ells mateixos triïn. Cada control  es marca sobre el terreny  amb una fita d’orientació que consisteix en una tela de tres requadres i forma triangular de 30 x 30 cm.