Inscripcions

Límit inscrits: 300

Terminis i quotes
Obertura inscripcions febrer 2012
1. Inscripció amb descompte fins el 3 d'abril: 20 € per persona
2. A partir del 4 d'abril: 25 € per persona
Els drets d’inscripció cal fer-los efectius al compte indicat al formulari d’inscripció.
Targeta SportIdent
El cronometratge de la cursa es farà amb sistema SportIdent. 
El marcatge SportIdent de la totalitat de les fites de la cursa només es pot fer amb una targeta model Si-6 ó una Si-9, si tens una de les altres (Si-5 ó Si-8), has de saber que no podràs gravar totes les fites, ja que s’omplirà abans.
Si no tens SportIdent cal llogar-lo en el moment d'inscriure't, amb un cost de 6€ per unitat (i deixar una fiança de 45 € al recollir-la el dia de la prova).
Assegurança
És obligatori per competir estar cobert per una assegurança d’accidents. Aquells participants que siguin federats FCOC, però també FEDO i FEEC (modalitat C, D i E)estan coberts.
Els federats FEEC cal que portin i ensenyin la llicència alhora de recollir el dorsal.
Els corredors que no tinguin la llicència federativa hauran de contractar una llicència temporal amb un cost de 5 euros.
El cost de llogar les pinces SI i de les assegurances, cal pagar-los junt amb les inscripcions.
Inscripció 
Per a realitzar la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i seguir les instruccions que s'hi detallen.
Cal omplir un únic formulari per equip.